Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Early retirement from the labour market among immigrants and natives: A register-based study of Norway

23 mars 2023
  • This study investigates early exit from the labour market among natives and immigrants in Norway, and to what extent this be explained by push, pull, or other factors. 

Procedural tools and pension reform in the long run: the case of Sweden

23 mars 2023
  • Welfare state reform is understood to be risky, difficult and still ongoing. As such, there is a need for analytic tools that can aid understanding of how governments are able to overcome the various barriers they face in seeking change, and the challenges of managing complex and hybridised welfare arrangements. This article argues that the policy tools literature provides several promising avenues for doing so.

Trust in pension funds, or the importance of being financially sound

23 mars 2023
  • Is the trust that participants have in their pension fund affected by its funding ratio (i.e., asset/liabilities ratio)? Based on survey, carried out in October 2021, among Dutch pension fund participants we link our survey data to the funding ratio of their pension fund as registered by the pension regulator.

Health among workers retiring after the state pension age: a longitudinal and comparative study

23 mars 2023
  • In recent decades, many countries have observed increasing labor force participation beyond the state pension age (SPA). However, there is a lack of research on employment beyond SPA and how it relates to older workers’ health.

Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang

23 mars 2023
  • Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? 

Understanding pension saving among the selfemployed

09 mars 2023
  • Private pension saving among the self-employed population in the UK has been falling dramatically over the last few decades, and this has led to a heightened policy focus on how to boost pension saving among this group.

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon
Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

08 mars 2023
  • Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. 

Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken?
Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken?

08 mars 2023
  • Vi lever stadig lenger, og i Norge som i mange andre land, er det et politisk mål at flere skal stå lenger i arbeid, men hvordan vil den økte levetiden påvirke størrelsen og sammensetningen av den framtidige potensielle arbeidsstyrken? 

Contribution of age, gender and occupational group to the higher risk of disability retirement among Finnish public sector employees

08 mars 2023
  • The aim of this study was to examine the differences in disability retirement between public and private sector employees and to examine the contribution of age, gender and occupational group to the differences between the sectors.

Ageing and labor productivity

08 mars 2023
  • In the present paper, the authors examines how a policy-induced increase in the number of elderly workers has affected labor productivity and age-specific labor demand within existing firms.