Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

torsdag, 19 desember 2019
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

  Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Two pension systems to become one

Two pension systems to become one

onsdag, 18 desember 2019
 • Private and public pension systems will merge into one pension system. Among other things, the merger will strengthen the sustainability and risk management of the earnings-related pension system and streamline the definition of disability and the criteria for disability pensions.

Age structure at work community affects continued working

Age structure at work community affects continued working

onsdag, 18 desember 2019
 • A work community that includes both young and old workers encourages workers to stay in working life longer, a study by the Finnish Centre for Pensions shows. The extensive study based on register data examined the effects of interactions between individuals and work communities on continued working.

Mind the Gap! The effect of an increased UK State Pension Age on expected working life of employees

Mind the Gap! The effect of an increased UK State Pension Age on expected working life of employees

mandag, 18 november 2019
 • We examine how individuals’ retirement expectations adjust in the wake of significant reforms introduced in the 2011 and 2014 Pension Act to the State Pension Age (SPA) in the UK. Our empirical results suggest a widening of the gap between SPA and the expected retirement age (ERA): men and women do not significantly adjust their expectations upward in response to an increase in SPA, as would be consistent with the policy objective.

How Skill Requirements Affect the Likelihood of Recruitment of Older Workers in Poland: The Indirect Role of Age Stereotypes

How Skill Requirements Affect the Likelihood of Recruitment of Older Workers in Poland: The Indirect Role of Age Stereotypes

mandag, 18 november 2019
 • Work, Employment & society (Open access)

  This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in existing studies, we shift emphasis from a direct consideration of stereotypes, focusing instead on skill requirements during recruitment.

Pensjonskonferansen 4. desember 2019

tirsdag, 05 november 2019
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Vi tar også opp offentlig-privat samarbeid om digitalisering på pensjonsområdet. Finansminister Siv Jensen er konferansens hovedtaler.

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

onsdag, 16 oktober 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

mandag, 14 oktober 2019
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

  Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

mandag, 14 oktober 2019
 • Notat som drøfter en mulig justering av pensjonsreformen, skrevet av Axel West Pedersen.

Health, longevity and retirement reform

Health, longevity and retirement reform

mandag, 14 oktober 2019
 • Trond Christian Vigtel presenterte foredraget "Heving av nedre aldersgrense - effekter på offentlige utgifter" på Pensjonsforum 11. oktober. Foredraget er basert på artikkelen "Health, longevity and retirement reform" publisert i tidsskriftet Journal of Economic Dynamics and Control.