Artikler som begynner med H

HR policy plays important role in preventing early exit of elderly employees with health problems

HR policy plays important role in preventing early exit of elderly employees with health problems

onsdag, 31 juli 2019
 • Personal and work-related predictors of early exit from paid work among older workers with health limitations. Due to the current strict retirement regulations, workers are expected to continue working to increasingly older ages, regardless of their health status. To achieve extension of working lives, insight into both personal and work-related predictors of early exit from paid work (EEPW) is needed.

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

onsdag, 29 mai 2019
 • Senter for seniorpolitikk har gått igjennom 16 ulike forskningsrapporter, analyser og utredninger som alle omhandler hva som skal til for at flere vil jobbe lenger. Konklusjonen er at det er flere faktorer i samspill som påvirker arbeids- og pensjoneringsadferden vår.

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

tirsdag, 21 mai 2019
 • This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in extant studies, we shift emphasis from stereotypes to job requirements during recruitment.

How Retirement Readiness Varies by Gender and Family Status: A Retirement Savings Shortfall Assessment of Gen Xers

How Retirement Readiness Varies by Gender and Family Status: A Retirement Savings Shortfall Assessment of Gen Xers

torsdag, 31 januar 2019
 • Measuring retirement security — or retirement income adequacy — is an extremely important topic. In recent years, there has been an increasing emphasis on the retirement income adequacy of widows and single women.

Hva vet folk om pensjon?

Hva vet folk om pensjon?

onsdag, 23 januar 2019
 • Fafo-frokost med rapportlansering 31. januar 2019 kl. 08.30-09.45.

  Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør.

How Does Delayed Retirement Affect Mortality and Health?

How Does Delayed Retirement Affect Mortality and Health?

torsdag, 20 desember 2018
 • Older Americans have been retiring later for a number of reasons, including jobs that are becoming less physically demanding, the shift from defined benefit to defined contribution pensions, and changes in Social Security’s incentives. What are the implications of working longer for workers’ mortality and health?

Henrik Hammer

mandag, 10 desember 2018
Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

fredag, 15 juni 2018
 •  

  Harald Espeli

  Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene.

Hilde Olsen

mandag, 12 februar 2018

Hervé Boulhol

mandag, 12 februar 2018

Høstens seminarer i Pensjonsforum

torsdag, 19 oktober 2017
 • Det har ikke vært avholdt seminar i Pensjonsforum i september og oktober. Dette skyldes at vi var litt for tidlig ute med de temaene vi hadde planlagt (om individuell pensjonskonto og regelendringer). Vi kompenserer for dette ved å ha en tettere hyppighet på seminarene frem mot jul.

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

tirsdag, 02 mai 2017
 • As people age, their reaction times slow, flexibility diminishes, and strength declines. These changes in physical and sensory abilities are easy to spot. Thus, research on retirement timing assumes that people in blue-collar jobs, which often rely on these abilities, will retire relatively early. Conversely, researchers often assume that white-collar workers can retire later. But the cognitive abilities needed for many white-collar jobs, like memory and mental speed, also decline with age. And some white-collar jobs also rely on physical or sensory abilities – for example, oral surgeons must have dexterous fingers, steady hands, and excellent eyesight. These observations raise an obvious question: can all white-collar workers remain productive well into their sixties and, if not, which jobs are most vulnerable to age-related decline?

  To answer these questions, this brief presents a “Susceptibility Index,” which measures how likely the physical and cognitive abilities required by an occupation are to decline during the working years.