«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

fredag, 22 mars 2019

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

I en artikkel i Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2018 beskrev vi et forslag om at all pensjonsopptjening knyttet til innskuddspensjon, både hos nåværende og tidligere arbeidsgivere, skulle samles i en «Egen pensjonskonto». En slik løsning vil være kostnadsbesparende og forhåpentligvis gi mer pensjon til den enkelte.

«Egen pensjonskonto» kan være både hos arbeidsgivers pensjonsleverandør/ pensjonsordning eller hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

Det har vært mange motsetninger i arbeidet frem mot det endelige lovforslaget som nå foreligger. Hovedgrunnen til dette er at forslaget vil kunne påvirke markedet for tjenestepensjon vesentlig, men det er også andre punkter det ikke har vært enighet om.

Det forventes at lovforslaget blir vedtatt våren 2019, og at «Egen pensjonskonto» kan være implementert fra 2021.