Pensjonsforum 8. juni: Evaluering av pensjonsreformen – politikken, pensjonene og fordelingsvirkningene

torsdag, 24 mai 2018

Forskningsrådets program som har evaluert pensjonsreformen avsluttes i disse dager. På dette siste seminaret før sommeren møter du noen av bidragsyterne til denne evalueringen. I Pensjonsforum har vi ved flere anledninger tatt opp endringer i arbeidsmarkedsatferd. I dette seminaret ser vi nærmere på de politiske og pensjonsmessige virkningene av den samlede pensjonsreformen, der Folketrygden, AFP og tjenestepensjoner er lagt om.

Vi prøver ut en ny mer kompakt seminarform. Alle er hjertelig velkommen til en kaffe og en pensjonsprat før seminaret. Deretter kjører vi to timer i strekk og avslutter kl 11.00.

I seminaret møter dere Anne Skevik Grødem fra ISF som har jobbet med den politiske beslutningsprosessen bak den lange reisen fra pensjonskommisjonenes innstilling i 2014 til ny folketrygd, ny AFP og helt fram til lønnsoppgjøret i 2018. Dernest kommer Axel West Pedersen, også fra ISF, som har jobbet mye med analyser av den nye folketrygden. I sitt innlegg ser han på hvilke omfordelingsvirkninger som (fortsatt) er bygget inn i den nye folketrygden. Aktuarene Henrik P. Hammer og Hans Gunnar Vøien har sammen med Jon Hippe analysert de samlede pensjonsutbetalingene man vil kunne oppnå i det nye pensjonssystemet. I sitt innlegg spør de om utbetalingene fra folketrygd, AFP og tjenestepensjoner blir gode nok pensjoner for ulike aldersgrupper og grupper i arbeidsmarkedet.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

09.00 Velkommen og introduksjon til temaet v/ Jon M. Hippe, Fafo
09.15 Politikken i pensjonene – den lange reformprosessen. v/ Anne Skevik Grødem, ISF
09.45 Fordelingsvirkningene av ny folketrygd. Fra rike menn til fattige kvinner? v/Axel West Pedersen, ISF
10.15 Godt nok? De samlede pensjonsmessige virkninger for ulike aldersgrupper av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner. v/Henrik P. Hammer og Hans Gunnar Vøien, Lillevold & Partners og Jon M Hippe, Fafo
11.00 God sommer