Rapport om Silver fra Forbrukerrådet

onsdag, 16 mai 2018

Silver ble i 2017 det første livselskapet i Norge som er satt under offentlig administrasjon. Ledelse og aksjonærer har fremstilt saken som et statlig overgrep. En rapport fra Forbrukerrådet viser at det er mer presist å beskrive inngrepet som en statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler.

Selskapet la hovedansvaret for manglende vilje til å skyte inn egenkapital på nye og strengere kapitalkrav under Solvens II-regelverket. Dette var en bidragsyter til selskapets fall, men langt fra den viktigste årsaken, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.