Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2018 (49)

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)


2014 (139)

Pensjonsforum 11. januar 2019: Forslaget til Egen pensjonskonto

Pensjonsforum 11. januar 2019: Forslaget til Egen pensjonskonto

Et velfungerende system for privat tjenestepensjon? mandag, 17 desember 2018
 • Regjeringen har lagt fram et forslag om regler for Egen pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Bakgrunnen for forslaget er meklingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016.

How Does Delayed Retirement Affect Mortality and Health?

How Does Delayed Retirement Affect Mortality and Health?

mandag, 17 desember 2018
 • Older Americans have been retiring later for a number of reasons, including jobs that are becoming less physically demanding, the shift from defined benefit to defined contribution pensions, and changes in Social Security’s incentives. What are the implications of working longer for workers’ mortality and health?

Gender gap in pensions persist in spite of extended working lives

Gender gap in pensions persist in spite of extended working lives

tirsdag, 27 november 2018
 • The working lives of men and women are almost equally long, but women still get lower old-age pensions than men. The problem lies in women’s lower wages and their work history. Extending working lives alone will not fix the gender gap in pensions, researchers at the Finnish Centre for Pensions argue.

Employers’ adjustment to longer working lives

Employers’ adjustment to longer working lives

tirsdag, 27 november 2018
 • The aging of the workforce and the trend towards longer working lives has substantial implications, not only for employees, but also for employers. The aim of this study is to quantitatively investigate the extent to which employers have implemented human resource (HR) practices aimed at facilitating longer working lives.

Employers’ ageist preferences for hiring, training, and offering a permanent contract: The role of retirement age norms and age-related stereotypes

Employers’ ageist preferences for hiring, training, and offering a permanent contract: The role of retirement age norms and age-related stereotypes

tirsdag, 27 november 2018
 • Social norms about the timing of retirement and stereotypes about qualities of younger and older workers are pervasive, but it is unclear how they relate to employers’ ageist preferences.

Pensjonskonferansen 2018

onsdag, 21 november 2018
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til felles pensjonskonferanse 5. desember. Konferansen omhandler store endringer i pensjons-Norge. Sentrale stikkord er egen pensjonskonto, regelendringer for garanterte produkter, ny offentlig tjenestepensjon, økt vekt på bærekraft og digitalisering. Fjorårets konferanse samlet 170 deltakere.

   

Pensjonsforum 7. desember 2018: De økonomiske virkningene av ny offentlig tjenestepensjon

tirsdag, 06 november 2018
 • I vårens oppgjør ble partene enige om grunnleggende omlegging av offentlig tjenestepensjon. Om noen år vil en ny påslagsmodell for offentlig tjenestepensjon introduseres sammen med en privatlignende AFP. Samtidige vil den nåværende offentlige tjenestepensjonsordningen fortsette for eldre arbeidstakere. I tillegg inneholder avtalen en rekke overgangsordninger og en del nye tiltak i den nåværende ordningen. Man står dermed overfor en omfattende og komplisert omlegging av pensjonsforholdene i offentlig sektor med betydelige økonomiske virkninger ikke bare for arbeidstakerne, men også for kommuner, helseforetak og andre offentlige arbeidsgivere.

Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

onsdag, 24 oktober 2018
 • This study approaches retirement as trajectories from work to old-age pension. Using detailed longitudinal register data from the Netherlands and Finland, it analyses sequences of income and labour market statuses in late careers.

Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox

Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox

onsdag, 24 oktober 2018
 • This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects.

Effect of a rising pension age on disability levels

Effect of a rising pension age on disability levels

onsdag, 24 oktober 2018
 • Disability levels rise with age. Yet, the effect of a rising pension age on disability levels can be substantially mitigated by improvements in health. The rise of the statutory pension age in the Netherlands is by design linked to the rise in life expectancy.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

mandag, 15 oktober 2018
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 15. november i Næringslivets Hus i Oslo. Det vil bli en heldagskonferanse med et spennende faglig program. Etter at den faglige delen er avsluttet, ønsker vi som på tidligere konferanser, å videreføre den gode stemningen og de spennende diskusjonene over en bedre middag.

Pensjonskonferanse 23 november: Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

Pensjonskonferanse 23 november: Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

onsdag, 10 oktober 2018
 • Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för män och kvinnor leder till ett inkomstgap mellan könen under förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensionssystem som bygger på den egna förvärvsinkomsten, fortplantar sig denna ojämställdhet från yrkeslivet in i pensionärslivet med ojämställda pensioner som följd.