Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

mandag, 12 mars 2018

Sissel Rødevand

Det er om lag 1,3 millioner mennesker med innskuddspensjon i Norge. Når noen slutter hos en bedrift med innskuddspensjon lages det et «pensjonskapitalbevis».

Pensjonskapitalbeviset gir rett på oppspart pensjon, og er et eget rettsforhold mellom den tidligere ansatte og pensjonsinnretningen. Som regel har pensjonskapitalbevisene eget investeringsvalg, det vil si at det er eieren som bestemmer hvordan midlene skal forvaltes. Når det utstedes et pensjonskapitalbevis overføres ansvaret for kostnader, blant annet til forvaltning, til eieren av pensjonskapitalbeviset. De fleste pensjonsinnretningene belaster pensjonskapitalbevisene med langt høyere kostnader enn bedriftenes pensjonsordninger.

Det er nå ca. 1,4 millioner pensjonskapitalbevis i Norge, og antallet vokser med om lag 140 000 hvert år. Disse kan slås sammen, men folk gjør det bare ikke. Særlig Forbrukerrådet og organisasjoner på arbeidstakersiden har vært pådrivere for å få løsninger som sikrer lavere kostnader på pensjonskapitalbevis, og som kan forenkle systemet.