Hva vet folk om pensjon?

onsdag, 23 januar 2019

Fafo-frokost med rapportlansering 31. januar 2019 kl. 08.30-09.45.

Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør.

Fafo har analysert hva arbeidsgivere og tillitsvalgte gjør for å spre informasjon om innskuddspensjon og AFP i private bedrifter. Denne nye rapporten kartlegger hva norske arbeidstakere vet, hvor de henter sin informasjon og hvordan de forholder seg til investeringsvalg i sine innskuddsordninger. Resultatene presenteres på denne Fafo-frokosten.