Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019

fredag, 22 mars 2019

Pensjonskassekonferansen 2019 avholdes 14. og 15. mai på Scandic Park hotell i Sandefjord.
Tema for årets konferanse er «Pensjonskasser for fremtiden».

Det blir mange svært interessante og høyaktuelle foredrag, med spennende foredragsholdere, herunder arbeidsministeren.
Hovedtemaer vil være nytt Pensjonskassedirektiv, ny offentlig tjenestepensjon, personvern og kapitalinnretning.