Nye samordnings-regler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?

fredag, 30 oktober 2020

Dette notatet, utarbeidet av Actecan og Axel West Pedersen ved OsloMet i fellesskap, tar for seg reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd for ansatte som jobber ut over ut over 67 år som trådte i kraft i 2011, herunder om de taper på å jobbe lenge.

Regelverket har siden det ble innført blitt kritisert for at personer som står lenge i jobb kan få lavere tjeneste­pensjon enn om de hadde sluttet tidligere. Regelverket berører personer i årskullene 1944 til og med 1962, det vil si personer som er mellom 58 og 76 år.