Pensjonsforum 10. mai 2019: Effekten av nye pensjonsregler

torsdag, 11 april 2019

Det har gått 8 år siden vi fikk nye pensjonsregler. Til nå har vi kunnet observere atferds-endringer som følge av at pensjon ikke lenger avkortes mot arbeidsinntekt og økt mulighet for fleksibelt uttak av pensjon, mens vi nok må vente noen år til før vi ser virkningene av levealdersjustering og nye opptjeningsregler. I dette seminaret presenteres forskere fra NAV og Frisch den nyeste forskningen om virkningene av endrede regler for avgang.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Møtested og tidspunkt: Fafo (annekset), Borggt. 2b – kl. 9.00 – 12.00

Program

08.30 - 09.00 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det
09.00 - 09.05 Kort intro v/ T. Midtsundstad (Fafo)
09.05 - 09.30 Flere i arbeid etter pensjonsreformen: Nye tall, V/ Ole Christian Lien (NAV)
09.40 - 09.40 Kommentar: SSB v/ Nils Martin Stølen
09.40 - 10.05 Fleksibel pensjonering: hvor mye brukt? v/ Trond Vigtel (Frisch)
10.05 - 10.15 Kommentar: T. Midtsundstad (Fafo)
10.15 - 10.35 Pause med enkel servering
10.35 - 11.00 Hvem tar ut pensjon og øker det ulikheten? v/ Simen Markussen (Frisch)
11.00 - 11.10 Kommentar: v/ Eystein Gjelsvik (LO)
11.10 - 11.35 Mer eller mindre bruk av uføretrygd etter pensjonsreformen? v/ Erik Hernæs (Frisch)
11.35 - 11.45 Kommentar: v/ Dag Holen (ASD)
11.45 - 12.00 Spørsmål