Pensjonsforum 7. desember 2018: De økonomiske virkningene av ny offentlig tjenestepensjon

tirsdag, 06 november 2018

I vårens oppgjør ble partene enige om grunnleggende omlegging av offentlig tjenestepensjon. Om noen år vil en ny påslagsmodell for offentlig tjenestepensjon introduseres sammen med en privatlignende AFP. Samtidige vil den nåværende offentlige tjenestepensjonsordningen fortsette for eldre arbeidstakere. I tillegg inneholder avtalen en rekke overgangsordninger og en del nye tiltak i den nåværende ordningen. Man står dermed overfor en omfattende og komplisert omlegging av pensjonsforholdene i offentlig sektor med betydelige økonomiske virkninger ikke bare for arbeidstakerne, men også for kommuner, helseforetak og andre offentlige arbeidsgivere.

I dette seminaret spør vi derfor hva virkningen av nye offentlige pensjonsforhold vil bli. Hva blir de kostnadsmessige virkningene? I tillegg til det sentrale spørsmålet om dette kan bli dyrere for kommunene, er det også andre økonomiske effekter knyttet til regnskapsføring og likviditet som er av interesse. Svarene på disse spørsmålene vil si mye om kommunenes økonomi, men også på den reelle forskjellen på offentlig og privat tjenestepensjon i Norge.

Vi har fått innledere som har med seg konkrete analyser av de økonomiske virkningene knyttet til ny og eksisterende offentlig tjenestepensjon. På seminaret innleder Johann Despriee fra PKH om deres ferske beregninger. Henrik Hammer fra Lillevold&Partners ser på analyser de har gjort for flere offentlige aktører. Fra KLP vil Erik Falk supplere med et leverandørperspektiv på omfang og håndtering av de økonomiske virkningene for kommunene. Til å kommentere har vi fått KS ved Torfinn Thomassen og Pål Skarsbak fra Fagforbundet.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

09.00 – 09.10 Innledning og velkommen
09.10 – 09.45 Ny OfTp: konsekvenser for våre medlemmer. Johann Desprièe, PKH
09.45 – 10.20 Ny OfTp: konsekvenser for arbeidsgivere. Henrik Hammer, Lillevold & Partners
10.20 - 10.40 Pause
10.40 - 11.15 Ny OfTp: konsekvenser for arbeidsgivere og leverandører. Erik Falk, KLP
11.15 – 11.45 Kommentarer fra KS ved Torfinn Thomassen og Fagforbundet ved Pål Skarsbak
11.45 – 12.00 Spørsmål

 

Neste Pensjonsforum blir 11. januar: "Egen pensjonskonto i privat tjenestepensjon"