Pensjonskonferansen 2018

onsdag, 21 november 2018

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til felles pensjonskonferanse 5. desember. Konferansen omhandler store endringer i pensjons-Norge. Sentrale stikkord er egen pensjonskonto, regelendringer for garanterte produkter, ny offentlig tjenestepensjon, økt vekt på bærekraft og digitalisering. Fjorårets konferanse samlet 170 deltakere.

 

Program

08:30-09:00 Registrering
09:00-09:05 Velkommen. Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI
09:05-09:25 Pensjon og bærekraft. Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
09:25-09:55 Perspektivinnlegg om norsk politikk. Kristin Clemet, daglig leder Civita
09:55-10:15 Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet (garanterte produkter, egen pensjonskonto mv). Geir Holmgren, konserndirektør Storebrand
10:15-10:35 Etikk og pensjonsforvaltning. Caroline Ditlev Simonsen, professor Handelshøyskolen BI
10:35-10:50 Pause
10:50-11:10 Pensjonens utfordringer. Olav Svarstad Haugland
11:10-11:30 Rådgiverrollen i digitalt perspektiv. Vibeke Siljan Krohn, COO Nordea Liv
11:30-11:50 Egen pensjonskonto. Mye eller lite pensjon – mye eller lite styring? Siv Jønland Staubo, Dosent, Handelshøyskolen BI
11:50-12:30 Offentlig tjenestepensjon i endring. Erik Falk, direktør Aktuar/Produkt KLP Jan Otto Risebrobakken, direktør næringspolitikk Storebrand
12:30-13:00 Tapaslunsj med mingling og nettverksbygging