Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

tirsdag, 15 januar 2019

Denne rapporten, av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien og redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering.

For å få et utfyllende bilde av hvordan det er å være «godt voksen» i industrien, har vi også intervjuet tolv industriarbeidere mellom 61 og 66 år om deres utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse og verdsetting, og ikke minst tilpasninger til pensjonsreformen, og valg av pensjonsuttak og arbeid etter fylte 62 år.