Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

tirsdag, 15 januar 2019

Artikkel av Tove Midtsundstad i Søkelys på arbeidslivet.

Med IA-avtalen og pensjonsreformen har redusert arbeidstid blitt utropt til et universalmiddel, som ikke bare skal redusere sykefraværet, men også holde flere uføre og eldre i arbeid.

Det oppmuntres derfor til økt uttak av gradert sykemelding, gradert uførepensjon og gradert alderspensjon. Over én av tre virksomhetsledere finner det imidlertid vanskelig å tilby eldre arbeidstakere deltid. Særlig betenkelig er det at andelen ledere som sier deltid er uaktuelt eller vanskelig å få til på deres arbeidsplass, er høyest i virksomheter som sysselsetter grupper med tradisjonelt høyt sykefravær og lav forventet avgangsalder. Dette synes spesielt å være tilfelle på mannsdominerte arbeidsplasser.