Skip to main content

Aktuarfokus 2023

Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar torsdag 16. februar 2023 kl. 09.00-17.00
Programmet dekker varierte og tidsaktuelle temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

30. januar 2023

Program:

  • 5 forbrukerproblem som rammer kundene i skade- og livsforsikring i dag og løsninger på disse, Jorge Jensen, fagdirektør Forbrukerrådet
  • Hvilke endringer er foreslått i Solvens II-direktivet, hva er bakgrunnen for dem og hvordan tenkes dette implementert, Siegbert Baldauf, Chair of the Solvency II Working Group AAE
  • Ett år inn i Ukrainakrigen – hvordan forbereder vi oss på det uforutsette? Det er svært sannsynlig at noe usannsynlig vil skje, også i fremtiden. Samtidig vet vi også at egne planer sjelden overlever et første møte med fienden. Hva er det da vi bør gjøre?  Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner
  • Hvordan bruke samfunns- og kundeinnsikt til verdiskapende markedskommunikasjon? Maja Flaatten, Markedssjef for Bedriftsmarked, DNB, Annette Navestad, senior analytiker, DNB og Lillian Næss Brodahl, senior analytiker DNB
  • Har vi råstoffer nok til det grønne skiftet? Anja Røyne, Førstelektor ved Fysisk institutt og KURT, Universitetet i Oslo
  • Hva er "woke" og hva hvis samfunnet blir woke.  Hva skjer hvis samfunnet ikke tåler å høre de ubehagelige sannhetene? Hvor blir det av statistikken som er upopulær å formidle? Og hvorfor ble vi så redde for sannheten? Danby Choi, Sjefredaktør i Subjekt
  • Aktuarprisen 2023