Ole Christian Lien

fredag, 19 mars 2021

Spesifikasjoner

  • Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien
  • Last ned foredrag