Skip to main content

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

I august 2016 lanserte Finans Norge sitt språkløfte på pensjonsområdet. Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin framtid. Hvordan ser det ut nå, to år etter lanseringen?

27. august 2018

31. august inviterer Finans Norge til en ny diskusjon rundt hvorfor et godt og klart språk er viktig. Vi har fått inn en egenevaluering fra selskapene og vi vil på konferansen presentere resultatene fra denne. Vi vil også få erfaringer fra bransjen og ta en prat om hvordan vi kan opprettholde et godt språk i forbrukerkommunikasjon på pensjonsfeltet, men også på andre områder.