Skip to main content

Pensjonsforum 28. september 2018: Kan fripoliseproblemet løses?

I september kommer arbeidsgruppens rapport om fripoliser. Rapporten er kalt Garanterte pensjonsprodukter. Rapporten er imøtesett med stor interesse. Vil det komme forslag om større endringer på fripoliseområdet?

Arbeidet er utført av Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det har også vært en omfattende referansegruppe der blant annet organisasjonene i arbeidslivet og finansnæringen har vært representert.

27. august 2018

Interessen for ny regulering av fripoliser er berettiget. Fripolisene fra de tradisjonelle ytelsespensjonene er i dag den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Fripolisene er i sterk vekst og avkastningen på fripolisekapitalen vil ha stor betydning for pensjonsutbetalingene til mer enn 700 000 personer.

På seminaret presenterer Runa Sæther fra Finanstilsynet rapporten "Garanterte pensjonsprodukter". Det vil også være kommentarer til arbeidsgruppens rapport fra finansnæringen, Pensjonistforbundet og LO.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det
09.00 – 09.10 Innledning og velkommen – Jon M. Hippe, Fafo
09.10 – 10.00 Garanterte pensjonsprodukter. Presentasjon av arbeidsgruppens rapport. Runa Sæther, Finanstilsynet.
Kommentarer til rapporten:
10.00 – 10.30 Finans Norges vurdering av forslagene i rapporten. Tone Meldalen, Finans Norge
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.15 Fripoliseproblemet - hva nå? Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet
11.15 – 11.45 Fripoliseproblemet - hva nå? Eystein Gjelsvik, LO
11.45 – 12.00 Spørsmål