Foredrag 2021

Foredrag 2021

Elin Halvorsen og Axel West Pedersen

fredag, 12 november 2021
  • Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv
  • Last ned foredrag

Erik Hernæs

fredag, 08 oktober 2021

Tone Meldalen

fredag, 20 august 2021

Eystein Gjelsvik og Kristin Diserud Mildal

fredag, 28 mai 2021

Ole Christian Lien

fredag, 19 mars 2021
  • Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien
  • Last ned foredrag

Ragni Hege Kitterød

fredag, 19 februar 2021
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?
  • Last ned foredrag

Axel West Pedersen

fredag, 22 januar 2021
  • Minstesikringen for alderspensjonister i Danmark, Sverige og Norge
  • Last ned foredrag