Skip to main content

Artikler som begynner med L

Lovforslag som skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe lenger for offentleg ansatte født 1954–1962

15 desember 2023
 • Regjeringa foreslår å endre loven slik at det skal lønne seg for offentleg ansatte som er født i årskulla 1954–1962 å arbeide lenger. I dag lønner det seg i liten grad for denne gruppa.

Late Work in Sweden: Exit Pathways Express Unequal Exclusion Risks
Late Work in Sweden: Exit Pathways Express Unequal Exclusion Risks

08 mars 2023
 • Based on Swedish National Registry Data, this paper investigates the social structure of exclusion risks in late working life in Sweden by analyzing exit from working life, employment breaks, and late employment trajectories according to gender and education. 

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?
Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

14 oktober 2019
 • Notat som drøfter en mulig justering av pensjonsreformen, skrevet av Axel West Pedersen.

Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger
Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger

02 februar 2017
 • Fafo-forsker Tove Midtsundstad har deltatt i en internasjonal ekspertgruppe som bidro til Eurofound-rapporten: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement. Ordninger i ulike land og sektorer er utredet. Landene er Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

Lansering av nytt pensjonsspråk
Lansering av nytt pensjonsspråk

12 august 2016
 • 26. august lanserer Finans Norge verktøyene utviklet for at forbrukerne i større grad skal forstå pensjon og dermed kunne ta de riktige valgene for fremtiden. Finans Norge og livselskapene har samarbeidet med Språkrådet, Forbrukerombudet, Finansportalen og Finansforbundet om å lage en bransjestandard for klarspråk på pensjonsområdet.

Lifetime Asset Allocation with Idiosyncratic and Systematic Mortality Risks
Lifetime Asset Allocation with Idiosyncratic and Systematic Mortality Risks

12 mai 2016
 • This paper considers the lifetime asset allocation problem with both idiosyncratic and systematic longevity risks, in which the stochastic mortality model is given by a general diffusion process. A wage earner can invest in a zero-coupon bond, a stock and a longevity bond, consume part of his wealth and purchase life insurance or annuity so as to maximize the expected utility from consumption, terminal wealth and bequest.

Løpet om en offentlig tjenestepensjon har startet
Løpet om en offentlig tjenestepensjon har startet

08 mars 2016
 • Når får de offentlig ansatte en ny tjenestepensjon? Blir det i 2016 eller 2017? Arbeids- og sosialdepartementet har laget en rapport som danner utgangspunkt for forhandlingene. I denne videoen forklarer Fafo-forsker Jon M. Hippe hovedpunktene rundt en ny offentlig tjenestepensjon.

Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker
Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

14 januar 2016
 • Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning. Forskjellen er størst blant menn.

Living longer and prospering? Designing an adequate, sustainable and equitable UK state pension system
Living longer and prospering? Designing an adequate, sustainable and equitable UK state pension system

24 mars 2015
 • The population of the United Kingdom is ageing. Steep declines in mortality in middle and late life mean we have a much better chance of living to claim a state pension, and then to receive it for much longer than has ever previously been the case.

Lessons from National Pensions Communication Campaigns
Lessons from National Pensions Communication Campaigns

17 november 2014
 • The present report focuses on the pre-campaign planning, the design, the delivery, and the monitoring and evaluation of National Pension Communication Campaigns in a range of OECD and non-OECD countries.

Labor Force Participation of Older Workers
Labor Force Participation of Older Workers

29 september 2014
 • The labor force participation of Dutch elderly workers is considered to be extremely low in comparison to other Western countries. In 2003 the participation rates of the older workers in the Netherlands were below the OECD average; 6 percentage point for women and 2 percentage point for men.

Longevity risk, cost of capital and hedging for life insurers under Solvency II
Longevity risk, cost of capital and hedging for life insurers under Solvency II

22 juli 2014
 • The cost of capital is an important factor determining the premiums charged by life insurers issuing life annuities. Insurers will be able to offer more finely priced annuities if they can reduce this cost whilst maintaining solvency. This capital cost can be reduced by hedging longevity risk with longevity swaps, a form of reinsurance.