Skip to main content

Kategorier som begynner med #

2023 (42)

2022 (15)

2021 (37)

2020 (41)


2019 (52)

2018 (51)

2017 (51)

2016 (144)


2015 (181)

2014 (139)

Artikler som begynner med #

Ønske om tidligere tilbagetrækning? Kortuddannede, privatansatte ældre

13 oktober 2023
 • Arbeidsmarkedets parter i Danmark er innkalt til trepartsforhandlinger høsten 2023 for bl.a. å diskutere de ordningene som skal sikre nedslitte dansker en vei ut av arbeidsmarkedet. Denne rapport har fokus på privatansatte eldre med kort utdanning, som av helsemessige årsaker ønsker å trekke seg tidligere tilbake enn det tidspunkt, hvor det økonomisk sett er mulig for dem å forlate arbeidsmarkedet.

Ønsket pensjoneringsalder synker
Ønsket pensjoneringsalder synker

04 november 2020
 • Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Det viser årets Norsk seniorpolitisk barometer.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021
«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

22 mars 2019
 • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Åse Natvig

fredag, 11 januar 2019

Åpner for fripolise-utredning
Åpner for fripolise-utredning

04 mai 2017
 • Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene.

67 holder stand som pensjonsalder
67 holder stand som pensjonsalder

08 mars 2017
 • Det store flertallet av de som startet uttak fra sin pensjonsordning i 2016 var 67 år gamle.

  Etter pensjonsreformen, der man åpnet for å ta ut pensjon fra fylte 62 år, har man kanskje fryktet at nordmenn ville rømme spadene, sykehjemmet, butikkjobben eller kontorlandskapet så fort man rundet 62 år. Tall for private pensjonsordninger viser at frykten var sterkt overdrevet. Flertallet holder ut til de er 67 år gamle. Dette er fortsatt den foretrukne avgangsalder.

 Norge et laboratorium for eldrebølgen
Norge et laboratorium for eldrebølgen

07 september 2016
 • Mennesker over hele verden lever stadig lengre. Denne eldrebølgen er spesielt en utfordringfor pensjonssystemene i de landene som har valgt å finansiere alderspensjonene gjennom å la stadig nye generasjoner av unge skattytere betale alderspensjonene til de godt voksne.

Økt yrkesaktivitet etter fylte 50
Økt yrkesaktivitet etter fylte 50

14 juni 2016
 •  

  Aldri har yrkesaktiviteten for de over 50 år vært høyere enn nå. Målet i IA-avtalen var å øke forventa yrkesaktivitet ved 50 år med 12 måneder fra 2009 til 2018. Økningen hittil er akkurat stor nok til at målet ligger an til å nås.

 Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen - Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe
Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen - Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

01 juni 2016
 • Rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen. Sammenliknet med tidligere rapporter er det fokusert mer på helheten i pensjonssystemet, inkludert en omtale av tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor.

400 000 færre med ytelsespensjon
400 000 færre med ytelsespensjon

13 april 2016
 • De tradisjonelle ytelsespensjonene i privat sektor er kraftig redusert. Det er nå 400 000 færre arbeidstakere med en slik ordning enn det var for ti år siden. Veksten i innskuddspensjon fortsetter.

 How Should Pensions be Taxed? Theoretical Considerations and the Scandinavian Experience
How Should Pensions be Taxed? Theoretical Considerations and the Scandinavian Experience

03 mars 2016
 • How should pensions be taxed? In many cases pension savings are usually taxed more leniently than other forms of savings. What is the rationale for this? And are those concerns best targeted via taxation or mandatory pension savings? These issues are discussed with outset in the experience of the Scandinavian countries (Denmark and Sweden).

 Greying the Budget: Ageing and Preferences over Public Policies
Greying the Budget: Ageing and Preferences over Public Policies

15 februar 2016
 • This paper looks at how individual preferences for the allocation of government spending change along the life cycle. Using the Life in Transition Survey II for 34 countries of Europe and Central Asia, we find that older individuals are less likely to support a rise in government outlays on education and more likely to support increases in spending on pensions.