Skip to main content

Kategorier som begynner med N

Nyheter (1569)

Artikler som begynner med N

NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem
NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem

22 juni 2022
 • Utvalget som har evaluert pensjonsreformen overleverte utredningen NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Pensjonsutvalget har vurdert om det var behov for reformen, om reformen ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021
NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021

27 oktober 2021
 • Bli med på årets pensjons- og forsikringskonferanse 11. november og hør mer om viktige og aktuelle pensjonstema som berører bedriftene. I år kan du delta både fysisk og digitalt. I år blir temaene blant annet Pensjonsreformen - bærekraft og fordeling, pensjon fra første krone og AFP i privat sektor.

Ny AFP i privat sektor
Ny AFP i privat sektor

10 juni 2021
 • I  tariffoppgjøret  mellom  LO  og  NHO  våren  2018  ble  det  enighet  om  å  utrede  alternativer  til  den  gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. LO og NHO ble i mai enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.

Nye samordnings-regler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?
Nye samordnings-regler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?

30 oktober 2020
 • Dette notatet, utarbeidet av Actecan og Axel West Pedersen ved OsloMet i fellesskap, tar for seg reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd for ansatte som jobber ut over ut over 67 år som trådte i kraft i 2011, herunder om de taper på å jobbe lenge.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2020
NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2020

27 september 2020
 • Pensjons- og forsikringskonferansen har blitt avholdt over 50 ganger, og den skal selvsagt avholdes i år også. For første gang er konferansen digital, så du kan delta uansett hvor du er.

  Vi kan vente oss en innholdsrik høst på pensjonsfronten, og vi vil også i år sørge for å lage et dagsaktuelt og relevant program. Pensjonskonto kommer snart, og et nytt utvalg skal evaluere pensjonsreformen. Vi vil belyse dette og andre spennende temaer som vi vet vil ha betydning for bedriftenes hverdag.

New methods in pension evaluation : Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation
New methods in pension evaluation : Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation

26 september 2020
 • This study gives an overview of two new methods in pension evaluation finite mixture modeling technique called trajectory analysis and dynamic microsimulation. Trajectory analysis and microsimulation can be used to study longitudinal datasets and various topics related to life courses. In this study, the applications of these methods focus on early career labor market attachment, insurance behavior of the self-employed and evaluation of the 2017 pension reform.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse
NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

14 oktober 2019
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

  Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?
Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

02 oktober 2019
 • Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018
NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

15 oktober 2018
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 15. november i Næringslivets Hus i Oslo. Det vil bli en heldagskonferanse med et spennende faglig program. Etter at den faglige delen er avsluttet, ønsker vi som på tidligere konferanser, å videreføre den gode stemningen og de spennende diskusjonene over en bedre middag.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

12 mars 2018
 • Fredrik Haugen


  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor
Ny pensjonsordning for offentlig sektor

07 mars 2018
 • LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017
NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

29 september 2017
 • Det er mange spennende pensjonsprosesser på gang denne høsten, blant annet arbeidet med pensjonskonto og ny IPS-ordning. Disse og flere andre aktuelle temaer blir belyst under årets pensjons- og forsikringskonferanse.

  Årets pensjons- og forsikringskonferanse finner sted på Sundvolden Hotel 21.-22. november.