Skip to main content

Artikler som begynner med A

AFP i privat sektor. Analyse av reformalternativer
AFP i privat sektor. Analyse av reformalternativer

21 desember 2023
 • LO og NHO gjennomførte i 2021 et utredningsarbeid som ga en skisse til modell for en reformert AFP-ordning. I denne rapporten har Statistisk sentralbyrå beskrevet ytterligere modellberegninger gjort på oppdrag for LO.

Arbeidsgruppe skal vurdere regelendringer for fripoliser

21 desember 2023
 • Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger tilknyttet privat tjenestepensjon.

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

06 juni 2023
 • Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2023 publiseres årlig og beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Ageing and labor productivity

08 mars 2023
 • In the present paper, the authors examines how a policy-induced increase in the number of elderly workers has affected labor productivity and age-specific labor demand within existing firms. 

Axel West Pedersen

fredag, 03 februar 2023

Aktuarfokus 2023
Aktuarfokus 2023

30 januar 2023
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar torsdag 16. februar 2023 kl. 09.00-17.00
  Programmet dekker varierte og tidsaktuelle temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

Are Retirees More Satisfied? Anticipation and Adaptation Effects: A Causal Panel Analysis of German Statutory Insured and Civil Service Pensioners
Are Retirees More Satisfied? Anticipation and Adaptation Effects: A Causal Panel Analysis of German Statutory Insured and Civil Service Pensioners

13 mai 2022
 • This study contributes to the subjective well-being and retirement literature by quantifying life satisfaction before (4) and after retirement (9+) periods asking: Are retirees more satisfied? Fixed-effects and causal instrumental variables (IV) estimates with individual longitudinal data of the Socio-Economic Panel (SOEP, 33 waves) analyze anticipation and adaptation retirement effects of statutory insured and civil service pensioners in Germany.

Aslak Hetland

fredag, 25 februar 2022

Aurora Hattrem

fredag, 25 februar 2022

Aktuarfokus 2022: 14. februar kl. 12.00 – 17.30 som digitalt seminar
Aktuarfokus 2022: 14. februar kl. 12.00 – 17.30 som digitalt seminar

26 januar 2022
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til digitalt seminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer av DNA.

Are Older Workers Capable of Working Longer?
Are Older Workers Capable of Working Longer?

18 oktober 2021
 • Disability-free life expectancy had been rising continuously in the United States until 2010, suggesting working longer as a solution for those financially unprepared for retirement. However, recent developments suggest improvements in working life expectancy have stalled, especially for minorities and those with less education.

Aktuarfokus 2021: 18. februar kl. 12.00 – 17.35 som digitalt seminar
Aktuarfokus 2021: 18. februar kl. 12.00 – 17.35 som digitalt seminar

27 januar 2021
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer av DNA. Få med deg siste nytt om egen pensjonskonto, felles datapool for bedret modellering av svik, modellering av Covid-19 pandemien. Aktuarfokus avsluttes med foredrag om den fantastiske hjernen vår.