Artikler som begynner med S

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon
Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

08 mars 2023
 • Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. 

Sindre Farstad

fredag, 03 februar 2023

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

24 oktober 2022
 • We examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.

Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen

22 juni 2022
 • Denne rapporten skrevet av Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år for ulike grupper av arbeidstakere. Hensikten er å gi et nyansert bilde av hvilke årsaker som ligger bak de valgene den enkelte gjør i seinkarrieren, ved å spørre dem det gjelder.

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

30 mars 2022
 • Ricky Kanabar and Adriaan Kalwij examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.

Should we revive PAYG? On the optimal pension system in view of current economic trends
Should we revive PAYG? On the optimal pension system in view of current economic trends

08 november 2021
 • In many countries, both pay-as-you-go (PAYG) and funding are used to finance pensions, although the balance between the two principles differs a lot between countries. Over the last decades, many countries made a gradual transition to more funding.

Shades of labor: Motives of older adults to participate in productive activities
Shades of labor: Motives of older adults to participate in productive activities

23 september 2020
 • Productivity of the elderly involves more than just labor participation. Many 55- to 85-year-olds in the Netherlands undertake various paid and unpaid activities, that produce value to others. As age progresses, their motives for staying active also change.

Ståle Østhus

fredag, 17 januar 2020

Steinar Holden

fredag, 11 oktober 2019

Stanna eller gå?
Stanna eller gå?

18 september 2019
 • Ny rapport fra Delegationen för senior arbetskraft, et utvalg opprettet av den svenske regjeringen i 2018 for «främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens».

  Rapporten er skrevet av Kerstin Nilsson som blant annet er professor i folkehelse og som har forsket på området i lang tid.

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet
Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

15 januar 2019
 • Artikkel av Tove Midtsundstad i Søkelys på arbeidslivet.

  Med IA-avtalen og pensjonsreformen har redusert arbeidstid blitt utropt til et universalmiddel, som ikke bare skal redusere sykefraværet, men også holde flere uføre og eldre i arbeid.

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere
Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

15 januar 2019
 • Denne rapporten, av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien og redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering.