Kategorier som begynner med #

2020 (36)

2019 (51)

2018 (51)

2017 (51)


2016 (144)

2015 (181)

2014 (139)

Artikler som begynner med #

Ønsket pensjoneringsalder synker

Ønsket pensjoneringsalder synker

onsdag, 04 november 2020
 • Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Det viser årets Norsk seniorpolitisk barometer.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

fredag, 22 mars 2019
 • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Åse Natvig

fredag, 11 januar 2019
Åpner for fripolise-utredning

Åpner for fripolise-utredning

torsdag, 04 mai 2017
 • Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene.

67 holder stand som pensjonsalder

67 holder stand som pensjonsalder

onsdag, 08 mars 2017
 • Det store flertallet av de som startet uttak fra sin pensjonsordning i 2016 var 67 år gamle.

  Etter pensjonsreformen, der man åpnet for å ta ut pensjon fra fylte 62 år, har man kanskje fryktet at nordmenn ville rømme spadene, sykehjemmet, butikkjobben eller kontorlandskapet så fort man rundet 62 år. Tall for private pensjonsordninger viser at frykten var sterkt overdrevet. Flertallet holder ut til de er 67 år gamle. Dette er fortsatt den foretrukne avgangsalder.

 Norge et laboratorium for eldrebølgen

Norge et laboratorium for eldrebølgen

onsdag, 07 september 2016
 • Mennesker over hele verden lever stadig lengre. Denne eldrebølgen er spesielt en utfordringfor pensjonssystemene i de landene som har valgt å finansiere alderspensjonene gjennom å la stadig nye generasjoner av unge skattytere betale alderspensjonene til de godt voksne.

Økt yrkesaktivitet etter fylte 50

Økt yrkesaktivitet etter fylte 50

tirsdag, 14 juni 2016
 •  

  Aldri har yrkesaktiviteten for de over 50 år vært høyere enn nå. Målet i IA-avtalen var å øke forventa yrkesaktivitet ved 50 år med 12 måneder fra 2009 til 2018. Økningen hittil er akkurat stor nok til at målet ligger an til å nås.

 Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen - Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen - Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

onsdag, 01 juni 2016
 • Rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen. Sammenliknet med tidligere rapporter er det fokusert mer på helheten i pensjonssystemet, inkludert en omtale av tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor.

400 000 færre med ytelsespensjon

400 000 færre med ytelsespensjon

onsdag, 13 april 2016
 • De tradisjonelle ytelsespensjonene i privat sektor er kraftig redusert. Det er nå 400 000 færre arbeidstakere med en slik ordning enn det var for ti år siden. Veksten i innskuddspensjon fortsetter.

 How Should Pensions be Taxed? Theoretical Considerations and the Scandinavian Experience

How Should Pensions be Taxed? Theoretical Considerations and the Scandinavian Experience

torsdag, 03 mars 2016
 • How should pensions be taxed? In many cases pension savings are usually taxed more leniently than other forms of savings. What is the rationale for this? And are those concerns best targeted via taxation or mandatory pension savings? These issues are discussed with outset in the experience of the Scandinavian countries (Denmark and Sweden).

 Greying the Budget: Ageing and Preferences over Public Policies

Greying the Budget: Ageing and Preferences over Public Policies

mandag, 15 februar 2016
 • This paper looks at how individual preferences for the allocation of government spending change along the life cycle. Using the Life in Transition Survey II for 34 countries of Europe and Central Asia, we find that older individuals are less likely to support a rise in government outlays on education and more likely to support increases in spending on pensions.

 Rapport dokumenterer lave pensjoner i varehandelen: HK og Virke uenige om veien videre

Rapport dokumenterer lave pensjoner i varehandelen: HK og Virke uenige om veien videre

torsdag, 21 januar 2016
 • De ansatte i varehandelen får lite å rutte med når de blir pensjonister. HK vil bedre pensjonene gjennom tariffavtalene, mens Virke mener dagens lov er bra nok.