Artikler som begynner med V

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

torsdag, 19 desember 2019
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

  Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

torsdag, 12 juli 2018
 • Pensjonsforum ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer!

  Vi ser frem til å invitere til nye møter i Pensjonsforum til høsten. Mer informasjon om tema og tidspunkt kommer i august.

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

tirsdag, 13 september 2016
 • Innføringen av en ny aktivaklasse for infrastrukturinvesteringer i Solvens II og regler om langsiktige investeringsfond, skal bidra til å forbedre rammevilkårene for investeringer i infrastruktur. Mye tyder på at dette er et langt skritt i riktig retning, men 15 prosentgrensen for eierandel i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet kan fortsatt vise seg å ha størst betydning for omfanget av forsikringsforetaks infrastrukturinvesteringer.

Value for money in DC workplace pensions

Value for money in DC workplace pensions

torsdag, 23 juni 2016
 • The report highlights that, while there is no single definition of value for money in pensions, there is consensus that value for money is about more than simply cost. Although costs and transparency of costs are important, consideration of value for money should also include elements such as administration, communication with members, and governance. Schemes may also look for consistent returns or an investment strategy in line with the level of risk that members are willing to take.

Venter med tjenestepensjon til 67

Venter med tjenestepensjon til 67

tirsdag, 03 mai 2016
 • Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger. Det store flertallet venter imidlertid til de er 67 år med å ta ut tjenestepensjon. Det viser statistikk fra Finans Norge.

Voldsom variasjon i tjenestepensjon

mandag, 17 mars 2014
 • Tjenestepensjonen for folk med 30 år i arbeidslivet kan variere fra rundt 35.000 kroner og ned til 7.500 avhengig av om du jobber på kommunalt eller anbudsutsatt sykehjem.

Virke sier nei til pensjonskrav

mandag, 13 januar 2014
 • Arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil ikke innfri HKs krav om å få tjenestepensjoner inn i tariffavtalene.

Varsler kvinnekamp

torsdag, 02 januar 2014
 • Tjenestepensjonsordningene i privat sektor vil trolig bli del av tarifforhandlingene med NHO. Vi vil ha brede, kjønnsnøytrale ordninger, sier LO–nestleder Tor Arne Solbakken til NTB.

Vær på vakt ved pensjonsbytte

onsdag, 13 november 2013
 • Ved Niva endte det nesten med rettssak da dårlig økonomi tvang frem pensjonsbytte for de ansatte.

Validating Longitudinal Earnings in Dynamic Microsimulation Models: The Role of Outliers

onsdag, 23 oktober 2013
 • Rapid growth in the earnings of the highest earners over the past two and a half decades has contributed to strains on Social Security’s finances and made projecting lifetime earnings on a year-by-year basis – already a complicated technical problem – even more challenging.

Virksomhetenes seniortiltak - Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

onsdag, 06 februar 2013
 • Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av partene i arbeidslivet og regjeringen høsten 2001, har forebyggings-, tilretteleggings- og fastholdelsestiltak på arbeidsplassen stått i sentrum for arbeidet med å redusere sykefravær og tidligpensjonering.

Virker seniortiltakene?

mandag, 07 mai 2012
 • Ett av IA-avtalens mål i perioden 2001-2009 var å heve den reelle pensjoneringsalderen for en 50-åring. Det målet ble nådd – men skyldes det virksomhetenes seniorpolitikk og seniortiltak?

  Ulike studier viser at seniorene setter pris på tiltakene, men at effekten på arbeidstilbudet og pensjoneringsatferden er uklar. Fafo har undersøkt om seniortiltakene faktisk har påvirket sykefravær, uførepensjonering og AFP-pensjonering, men vi har funnet få effekter. Det betyr ikke at seniortiltak ikke kan virke, men våre funn tilsier at type tiltak, fordelingskriterier og andre rammebetingelser bør gjennomgås nærmere. Resultatene av analysene presenteres på dette frokostseminaret.