Artikler som begynner med A

A meta-analysis into the causal effect of retirement on health

A meta-analysis into the causal effect of retirement on health

tirsdag, 31 mars 2020
 • In this meta-analysis I try to answer the question what the causal effect of retirement on health is. There are many conflicting results in the literature, partly because of the endogenous relationship between retirement and health. I’ve collected 576 results from 61 studies around the world into the causal effect of retirement on health.

AKTUARFOKUS 2020

AKTUARFOKUS 2020

fredag, 10 januar 2020
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

  Seminaret avholdes: torsdag 13. februar 2020 kl. 09.00 – 17:00 på Thon Hotel Opera i Oslo

Age structure at work community affects continued working

Age structure at work community affects continued working

onsdag, 18 desember 2019
 • A work community that includes both young and old workers encourages workers to stay in working life longer, a study by the Finnish Centre for Pensions shows. The extensive study based on register data examined the effects of interactions between individuals and work communities on continued working.

Axel West Pedersen

fredag, 08 november 2019

Axel West Pedersen

fredag, 11 oktober 2019
 • Aldersgrensene i pensjonssystemet – kan vi (igjen) lære av svenskene?
 • Last ned foredrag
Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

mandag, 16 september 2019
 • Investments in lifelong learning often create unsatisfactory results and contribute to reproduction of inequalities. A lifecourse approach allows the study of accumulation mechanisms and discovering how path dependency in behaviours relates to macrostructural mechanisms. Using data from the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), we trace individual training trajectories in the population of 50+ in twelve European countries between 2010 and 2015 (27 370 respondents).

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

fredag, 21 juni 2019
 • We analyze experiences of members in a DC pension scheme from Sweden, one of the first countries that launched choice-based funded individual pension accounts.

Axel West Pedersen

fredag, 08 juni 2018
 • Fra rike menn til fattige kvinner? Fordelingsvirkningene av ny folketrygd i et kjønns og klasseperspektiv
 • Last ned foredrag

Anne Skevik Grødem

fredag, 08 juni 2018

Axel West Pedersen

fredag, 15 desember 2017

Anders Kvam

søndag, 05 november 2017
Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

torsdag, 04 mai 2017
 • Artikkel i Søkelys på arbeidslivet skrevet av Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

  Privat AFP bygger på tariffavtale og omfatter 800 000 arbeidstakere. En tariffdekning på 50 prosent sammen med særlige kvalifiseringsregler bidrar til inn- og utgang av ordningen. Det gir gevinster og tap av alderspensjon. Hver fjerde person som var med ni år før de var 62 år, faller ut av AFP. Uførhet forklarer en tredjedel av frafallet. Etter uførhet er det fortsatt 15–20 prosent som ikke kvalifiserer. 60 prosent skyldes at personer slutter i en AFP-bedrift, mens 40 prosent skyldes at bedriften ikke lenger omfattes av AFP. Kvinner og lavlønte har større sannsynlighet for frafall enn menn og høytlønte. Tettes hullene i AFP, vil årlige kostnader øke med 25 prosent. Frafallet reiser tvil om AFP-ordningens rolle i det samlede pensjonssystemet.