Kategorier som begynner med N

Nyheter (1447)

Artikler som begynner med N

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

mandag, 14 oktober 2019
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

  Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

onsdag, 02 oktober 2019
 • Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

mandag, 15 oktober 2018
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 15. november i Næringslivets Hus i Oslo. Det vil bli en heldagskonferanse med et spennende faglig program. Etter at den faglige delen er avsluttet, ønsker vi som på tidligere konferanser, å videreføre den gode stemningen og de spennende diskusjonene over en bedre middag.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

mandag, 12 mars 2018
 • Fredrik Haugen


  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor

Ny pensjonsordning for offentlig sektor

onsdag, 07 mars 2018
 • LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

fredag, 29 september 2017
 • Det er mange spennende pensjonsprosesser på gang denne høsten, blant annet arbeidet med pensjonskonto og ny IPS-ordning. Disse og flere andre aktuelle temaer blir belyst under årets pensjons- og forsikringskonferanse.

  Årets pensjons- og forsikringskonferanse finner sted på Sundvolden Hotel 21.-22. november.

Ny pensjons-spareordning

Ny pensjons-spareordning

tirsdag, 16 mai 2017
 • I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen.

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene

mandag, 20 mars 2017
 • Unios notatserie nr. 2/2017

  Pensjonistene taper igjen. For tredje året på rad blir det realinntektsnedgang for landets alderspensjonister. Følges dagens reguleringsforskrift får pensjonistene en realnedgang i alderspensjonene på 1,2 pst i år, etter en nedgang på 1,9 pst i 2016 og ned 0,5 pst i 2015. Stortinget har valgt å underregulere alderspensjonene på en måte som har og vil skape mye unødvendig støy. Nå må noen snart skjære igjennom. Politikken må gå foran teknikken. Om regjeringen ikke gjør noe, må Stortinget gripe inn.

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser

onsdag, 16 november 2016
 • På oppdrag av Pensjonskasseforeningen med flere har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Lillevold & Partners, Thore Johnsen (NHH) og Jon M. Hippe (Fafo) (bildet) gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav for pensjonskasser kan få for kapitalforvaltning og pensjonsrettigheter. De ser også på de samfunnsøkonomiske virkningene.

Nye regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid

Nye regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid

onsdag, 28 september 2016
 • Vilkårene for hvor mye man kan jobbe i tillegg til uføretrygden har blitt mindre strenge. Men samtidig har skattleggingen blitt strammet inn. Her får du en kort gjennomgang av de nye reglene.

Ny modell for tjenestepensjon i offentlig sektor

Ny modell for tjenestepensjon i offentlig sektor

torsdag, 07 april 2016
 • Folketrygdens alderspensjonsprodukt er reformert, og med dette har dagens tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i Norge fått en fremtoning som er lite tilpasset. Dette gjelder selv om produktet har fått innbakt en levealdersjustering. Sistnevnte element har bidratt til at tjenestepensjonsordningens generøsitet har blitt svært avhengig av når man er født, og til dels når pensjon tas ut.

Ny rapport fra Actecan: Effekter av ulik rett til pensjonsopptjening i innskuddspensjonsordninger

Ny rapport fra Actecan: Effekter av ulik rett til pensjonsopptjening i innskuddspensjonsordninger

tirsdag, 15 mars 2016
 • I utgangspunktet skal alle ansatte i privat sektor være med i en tjenestepensjonsordning. Det er imidlertid tillatt for bedriftene å ikke gi pensjonsopptjening til ansatte i mindre deltidsstillinger enn 20 prosent og ansatte som er under 20 år. Det er dessuten tillatt å kun gi pensjonsopptjening for inntekt ut over 1 G (p.t. 90 068 kroner), og det er tillatt å kun gi ansatte som har arbeidet i minst 12 måneder i virksomheten når de slutter rett til opptjent pensjonskapital.